www.ziarko.com.pl

Twój koszyk

Strefa klienta

Zapytania Ofertowe

Zapytanie ofertowe nr 1.2024.pdf
Zapytanie ofertowe nr 2.2024.pdf


Informacja o wyborze wykonawców.pdf


Fundusze Europejskie

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego – Instytucja Zarządzająca RPO WP

www.rpowp.wrotapodlasia.pl 

Szanowni klienci i kontrahenci,

Pragniemy poinformować, iż na realizację projektu pt. pn. „Poprawa konkurencyjności P.W. T&R Ziarko Tomasz Ziarko poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii w przemyśle meblarskim”
nr: WND-RPPD.01.04.01-20-014/11
uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach:


 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, 
Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.4 Wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Mikroprzedsiębiorstwa 

W wyniku realizacji projektu nasze przedsiębiorstwo wprowadzi na rynek europejski nową linię mebli charakteryzujących się wysoką jakością i atrakcyjnym wzornictwem. Nowe wzory mebli będą autorskim projektem naszego przedsiębiorstwa i planujemy objęcie co najmniej jednego nowego produktu prawem ochronnym na wzór przemysłowy. Umożliwi to skuteczną ochronę nowych i posiadających indywidualny charakter wyrobów na terytorium całej Unii Europejskiej. Nowe i ulepszone produkty będą wykonywane przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii w przemyśle meblarskim, co zapewni im niezrównaną jakość i precyzję wykonania. Ponadto realizacja projektu umożliwi poszerzenie oferty firmy o nowe usługi tj. wykonywanie na zlecenie frontów meblowych oraz cięcia skomplikowanych elementów krzywoliniowych ze sklejki i płyty wiórowej.

Poprzez realizację inwestycji firma uzyska następujące korzyści:

Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia wysokiej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa, nie tylko w skali regionu lecz całego oraz znacząco wpłynie na udoskonalenie zasad funkcjonowania naszego przedsiębiorstwa. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.